kakucs.hu
2022. december 7., szerda - 15:44 Ambrus

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

Adatbázis kezelője

Adatbázis neve

Adatbázis formátuma

Adatbázis Célja

Anyakönyv-vezető, műszaki ügyintéző

Európai uniós pályázatok nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

Hazai pályázatok nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

Anyakönyvi nyilvántartás

online, papír alapon

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

Címnyilvántartás

helyi népesség-nyilvántartó program

Lakcímbejelentő

Hatósági ügyintéző

Birtokvédelmi adatok nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

Méhészek nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása,

Ebnyilvántartás

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása, az ebrendészeti feladatok elvégzése, veszettség elleni oltás, járv.védelem

Szociális ügyintéző, iktató

Szociális étkeztetés

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

Államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

Iktatott ügyek nyilvántartása

WIKT 8.0 iktatóprogram

jogszabály szerinti nyilvántartás létrehozása

beérkezett levélpostai küldemények nyilvántartása (érkeztető program)

iktató program (WIKT 8.0)

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Adóügyi ügyintéző

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Bejelentésköteles ipari tevékenység, telephely engedélyek nyilvántartása

Excel

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Gazdasági vezető

Dolgozók jogosultságának nyilvántartásai

vonatkozó program

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Szabadságolások nyilvántartása

vonatkozó program

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Jegyző

Képviselő-testületi, bizottsági határozatok nyilvántartása

word

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Helyi önkormányzati rendeletek nyilvántartása

word

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Személyzeti adatok nyilvántartása

papír alapú

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása

papír alapú

jogszabály szerinti nyilvántartásba vétel

 

Adatbázis jogalapja

Adat-kezeléssel érintettek köre

adat-kezelés idő-tartama

Kezelt adatok forrása

Hozzá-férés módja

Gyűjtött adatok fajtái

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. évi (V.19.) KIM rendelet

Magyar-ország lakosai

folyamatos

nyilvántartottak adatközlése

online

személyes adatok, közérdekű adatok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törv.

Kakucs község

folyamatos

Képviselő-testület ülésein

online

közérdekű adat

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Kakucs Önkormány-zat dolgozói

folyamatos

nyilvántartottak adatközlése

excel

közérdekű adatok, személyes adatok

Kakucsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

nincs

folyamatos

hatóság adatai

elektro-nikus, papír alapú

közérdekből nyilvános adatok

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. Törvény

Kakucs Önkormány-zat dolgozói

folyamatos

nyilvántartottak adatközlése

excel

közérdekű adatok, személyes adatok

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rend.

Önkormány-zat

évenkénti

nyilvántartottak adatközlése

elektr-onikus

közérdekből nyilvános adatok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

méhészek

aktuális év végéig

nyilvántartottak adatközlése

elektro-nikus

személyes adatok, közérdekű adatok

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

ebtartók, ebtulajdo-nosok

eb tulajdon-jogának átruházása, eb kimúlása

nyilvántartottak adatközlése, hatóság adatai

elektro-nikus

személyes adatok, közérdekű adatok

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rend.

Kakucs község

folyamatos

nyilvántartottak adatközlése

online

közérdekből nyilvános adatok

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm.rend.

Kakucs község

folyamatos

nyilvántartottak adatközlése

online

közérdekből nyilvános adatok