kakucs.hu
2022. december 21., szerda - 11:39
2022. december 21., szerda - 11:39 Tamás

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

  

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait. A szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében:

·      folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

·      meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

·      segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

·      felkérésre környezettanulmányt készít,

·      kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

·      álláskeresési tanácsadást,

·      segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításában

·      családgondozást végez, ez személyes szociális szolgáltatás, amely intézményünkben vagy a segítséget kérő lakóhelyén történő találkozás. Alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A támogatást igénylő család képessé váljon a később jelentkező problémák önálló megoldására. A családgondozás a segítséget kérő és segítő között meghatározott ideig tartó folyamatos kapcsolat.

 

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

A fentieken túl biztosítja:

·      kapcsolattartási ügyeletet: amely a gyermek és a látogató szülő számára találkozásukra alkalmas helyet, valamint igény szerint konfliktuskezelést biztosít,

·      gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,

·      jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,

·      családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, továbbá szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

Mennyibe kerül a szolgáltatás?         A szolgáltatás térítésmentes.           

 

Elérhetőség:              Berchi Anita - 06/20-801-3207

 

Ügyfélfogadás rendje:  2366 Kakucs, Fő u. 20. I. emelet 10.
Hétfő: 12.30-16.00 óra
Szerda: 8.00-16.00 óra
Péntek: 8.00-12.00 óra

A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálat keretében állandóan hívható telefonszám biztosításával, krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatást nyújt a 06-70-337-6337-es telefonszámon. Mindezt oly módon biztosítja, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.