kakucs.hu
2022. július 2., szombat - 11:20 Ottó

Közlemény közhírré tétele

[node:title]

Tisztelt Lakosok!

Az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István út 133.) Dabas Öregországút 0108/2. helyrajzi szám alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységéhez kapcsolódó egységes környezethasználati engedélyének ötéves felülvizsgálata aktuálissá vált, a mellékelt közlemény tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a cég a környezetvédelmi hatósághoz benyújtotta a felülvizsgálati eljárás megindításához szükséges, jogszabály által előírt kérelmet és dokumentációt, mely alapján az eljárás 2022. június 1. napján megindult.

A nyilvánosság informálása érdekében Kakucsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője legalább 21 nap időtartamra közhírré teszi közterületen és a helyben szokásos egyéb módon a tárgyi közleményt.

A közlemény kihelyezésének időpontja: 2022. június 14.

A közlemény levételének időpontja: 2022. július 5.

A cég által a megjelölt helyrajzi számon végzett hulladékkezelési tevékenység közvetlen hatásterülete Kakucs község közigazgatási területét is érinti, ebből kifolyólag Kakucs község lakossága a fenti határidőben a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (2366 Kakucs, Fő utca 20.) vagy közvetlenül a közleményben megjelölt környezetvédelmi hatóságnál a cég által benyújtott engedélyezési kérelem tartalmára vonatkozóan írásban észrevételt tehet.

A cég egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatához benyújtott kérelem és egyéb releváns dokumentáció elektronikus úton a közleményben részletesen megjelölt helyen, a https://www.kormanyhivatal.hu honlapon a Pest Megyei Kormányhivatal > Dokumentumok > Hirdetmények útvonalon érhető el és tekinthető meg.

A hivatkozott dokumentációba történő személyes iratbetekintés a közleményben megjelölt helyen és időben gyakorolható.