kakucs.hu
2020. január 21., kedd - 18:00 Ágnes

Bursa Hungarica 2019. évi támogatások

[node:title]

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

2019. évi elbírálásáról tájékoztatás

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2018. (09. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához 

A pályázatok benyújtásának határidejéig 3 db „A” típusú pályázat érkezett, s mind megfelelt az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltaknak.

A pályázatokat - átruházott hatáskörében eljárva - Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Szociális Bizottsága bírálta el a 2018. november 29-i ülésén.

A Bizottság valamennyi pályázó részére támogatást állapított meg, mindhárom főnek 3.000.-Ft/hó összeget.

A pályázók 2019. évben 10 tanulmányi hónapon, azaz két egymást követő tanulmányi féléven keresztül - hallgatói jogviszonyuk fennállása alatt - részesülnek az ösztöndíjban.

A 3 hallgató részére az Önkormányzat által megállapított támogatás összege mindösszesen: 90.000,-Ft/év.

Kakucs, 2018. december 3.

Kakucs Község Önkormányzata