kakucs.hu
2022. december 7., szerda - 09:53 Ambrus

Jogszabályok, képviselő-testületi határozatok, rendeletek - évekre lebontva 2012-től

(A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege)

 

1.      Alaptörvény - Magyarország Alaptörvénye 31-43. cikk

2.      Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

3.      A gépjárműadóról 1991. évi LXXXII. törvény

4.      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

5.      A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

6.      A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

7.      A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

8.      A környezetterhelési díjról szóló 1995. évi LIII. törvény

9.      A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

10.  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

11.  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

12.  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

13.  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

14.  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

15.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

16.  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

17.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

18.  A sportról szóló 2004. évi I. törvény

19.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

20.  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

21.  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

22.  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

23.  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

24.  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

25.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

26.  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

27.  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény

28.  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

29.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

30.  Az Országos Területrendezési Tervről  2003. évi XXVI. törvény

31.  Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény

32.  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

33.  Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (18/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelet)

lásd: Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

34.  Kakucsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, lásd: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

35.  Kakucsi Polgármesteri Hivatal Információátadási Szabályzata, lásd: Információátadási Szabályzat 2018.

36.  Kakucsi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata 2017. lásd: Informatikai Biztonsági Szabályzat 2017

37.  Kakucsi Polgármesteri Hivatal Szabályzata a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről. lásd: Integritás Szabályzat 2020. 

38.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi rendeletei, lásd: 2012. évi rendeletek

39.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi rendeletei, lásd: 2013. évi rendeletek

40.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi rendeletei, lásd: 2014. évi rendeletek

41.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi rendeletei, lásd: 2015. évi rendeletek

42.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi rendeletei, lásd: 2016. évi rendeletek

43.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi rendeletei, lásd: 2017. évi rendeletek

44.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi rendeletei, lásd: 2018. évi rendeletek

45.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi rendeletei, lásd: 2019. évi rendeletek

46. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi rendeletei, lásd: 2020. évi rendeletek

47. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi rendeletei, lásd: 2021. évi rendeletek

48. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi rendeletei, lásd: 2022. évi rendeletek

49.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi határozatai, lásd: 2012. évi határozatok

50.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi határozatai, lásd: 2013. évi határozatok

51.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi határozatai, lásd: 2014. évi határozatok

52.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi határozatai, lásd: 2015. évi határozatok

53.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi határozatai, lásd: 2016. évi határozatok 

54.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi határozatai, lásd: 2017. évi határozatok

55.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi határozatai, lásd: 2018. évi határozatok

56.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi határozatai, lásd: 2019. évi határozatok

57.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi határozatai, lásd: 2020. évi határozatok

58.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi határozatai, lásd: 2021. évi határozatok

59.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi határozatai, lásd: 2022. évi határozatok