kakucs.hu
2022. december 21., szerda - 19:55
2022. december 21., szerda - 19:55 Tamás

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

Kakucsi Általános Iskola

AZ  INTÉZMÉNY RÖVID  BEMUTATÁSA

Kakucsi Általános Iskola

Kakucs,  2366 Hősök tere 7.

OM azonosító: 032483

KILK azonosító: 121001

 

Elérhetőségek:

Tel/ fax: 06 29 376 055

email: altiskola@kakucs.hu

 

          Községünk lakosságösszetétele sajátos a kistérségen belül: egyszerre van jelen a városból kiköltöző- és a helyben felnőtt ősi lakos. Ez sajátos feladatot ró oktatási-nevelési tevékenységünkre is, ugyanis kiemelten kell kezelnünk az esélyegyenlőségi- és integrációs feladatainkat. Elsősorban a szülök alul iskolázottságának hátrányait kívánjuk ellensúlyozni azzal a gyermekközpontú, dicsérő pedagógiát alkalmazó módszereinkkel, amely által minden tanítványunk – integrálva - eljut a középiskola következő fokozatába.

          Intézményünk tanulóközössége hűen tükrözi kis falunk sajátos jellegét. Minden térségi tendenciával ellentétben, Kakucson az utóbbi két évben 25 fővel emelkedett a tanulólétszám (KLIK Dabasi Tankerületben az egyetlen), így a 2015/16-ös tanévet 173 fő tanulóval kezdhettük.

Ebből leány tanuló:     78   fő

    fiú tanuló:    95  fő

   h.h. tanuló:   78 fő

ebből h.h.h. tanuló:     54 fő

nagycsaládban élő:     74 fő

napközis tanuló:         97 fő

roma tanuló:               33 fő

magántanuló:               1 fő (szülői kérésre, külföldön tartózkodás miatt)

osztályok száma:         9 osztály

szakkörök száma:       11 csoport

felzárkóztató foglalkozások:  18 óra/hét.

 

Intézményünk  részt vesz az integrációs nevelésben – oktatásban, melynek indikátorai pedagógiai szigorral tekintve is elismerésre méltóak:

˗          minden tanítványunk elvégzi a nyolc osztályt

˗          minden tanítványunk továbbtanul (1-2. helyen nyernek felvételt)

˗          az országos kompetenciamérésben országos átalagon, vagy fölötte vagyunk.

Az évről-évre nyomon követhető hozzáadott pedagógiai érték annak a kis lelkes csapatnak köszönhető, akik hozzáértő, szeretetteljes pedagógiai attitűddel nevelik tanítványinkat.

 

INTÉZMÉNYÜNK A 2014/2015-ös tanévtől KEZDŐDŐEN REFERENCIA INTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK A KOOPERATÍV TANÍTÁSI -TANULÁSI TECHNIKÁK  ALKALMAZÁSÁBAN.

 

Tantestületünk tagjai:          16 fő (átlagéletkora 48 év)

                            ebből:             1 fő intézményvezető (egyetemi végzettség)

                                                  1 fő intézményvezető helyettes

                                                  8 tanító

                                                  6 tanár (két férfi, 1 fő egyetemi végzettség/

Kisegítő személyzet:                 1 fő iskolatitkár

                                                  3 fő takarító

                                                  1 fő karbantartó

 

 

Intézményünk fenntartója és egyben működtetője is a KLIK Dabasi Tankerülete. Pedagógusaink aktív részesei a KLIK által működtetett szakmai munkaközösségeknek. Intézményünkben – kis iskola lévén – két munkaközösség működik (alsó-felsős tagozat) egy diákönkormányzat, egy Közalkalmazotti Tanács, egy Intézményi Tanács és egy Szülői Munkaközösség. Kapcsolatunk nem csak szervezeti szükséglet, hanem baráti is. Ebből eredően rendezvényeink, projektjeink jó híre átlépi községünk határait. Mások által is megfogalmazódott, hogy a Kakucsi Általános Iskola a kistérségben egy jó értelemben vett „pedagógiai, szakmai innovátor” intézmény. Azt gondoljuk, ebben rejlik intézményünk tanulómegtartó ereje.

Amit megalkottunk az közös erőfeszítésünk eredménye, és a hité. Azé a hité, melyet Pedagógusi Programokban közösen fogalmaztunk meg:

˗          hiszünk a dicsérő pedagógiában

˗          hiszünk, hogy mindenki valaki

˗          tudjuk, hogy minden gyermekhez más út vezet

˗          és azt is tudjuk, hogy minden gyermekhez a legrövidebb út a szeretet.

Ez a sikerünk titka. No, és a kapcsolataink, akár személyes, akár intézményi szinten egyaránt.

 

          Intézményünk a falu központjában, mesés környezetben levő, népi hagyományokat őrző ÖKOISKOLA. Csendes sziget az oktatás viharában, ahogyan azt L.A. szakértő fogalmazta: „hihetetlen érték, melyet közkinccsé kellene tenni”.

          Egyszerre van jelen a múlt, és a jövő. Bár nagyon szeretnénk új iskolát (két sikertelen pályázat után vagyunk) az sem zavar bennünket, hogy nincs nevelőszobánk, nincs aulánk. Az öreg falakon INTERWRITE táblák közvetítik a tananyagot, elnyertük a „Virágos Magyarország” Dicsérő Oklevelét. Talán éppen ez a siker titka: mi még törődünk a falu, a szülők, a kollégák és a tanítványaink lelkével is. Hiszünk abban,  hogy ez a legnagyobb biztosíték arra, hogy a Kakucsi Általános Iskola hosszútávon a virágkorát élje. Boldoggá tesz bennünket az, hogy ennek a folyamatnak részesei lehetünk.

 

Általános Iskola pedagógiai programja

Iskola éves munkaterve 

Támogatói felhívás