kakucs.hu
2022. december 5., hétfő - 12:55 Vilma

Közszolgáltatások

Vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatást ellátja: DAKÖV Kft., 2360 Dabas, Széchenyi út 3.

A díjak mértékét a DAKÖV Kft. honlapja tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el:

http://www.dakov.hu/index.php?pg=water&region_city=305

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tevékenységet a Faragó Környezetvédelmi Kft. (1085 Budapest, Baross u. 36.) látja el - Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VI.17.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatástDTkH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái tanya 248. 0737/12. hrsz.) látja el - Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint. 

 

A nyugdíjaskorúak szilárd-hulladékszállítási díjkedvezményéről - a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

 

A hivatali helyiségen és hivatali időn kívüli házasságkötés szabályaira - Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 6/2021. (I. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

A kéményseprő-ipari tevékenységet településünkön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint kéményseprő-ipari szerv látja el.

A kéményseprési sormunkatervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhető el.

 

A köztemető üzemeltetését a SZIGÜ Kft. (2220 Vecsés, Vigyázó F. u. 6.) látja el - Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetkezés helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint. 

 A közszolgáltatásokra és a szolgáltatási díjakra vonatkozó önkormányzati rendeletek letölthetők:   http://www.kakucs.hu/dokumentumok/kategoria/rendeletek