Dolgozunk

Kakucs.hu

Kakucs község hivatalos oldala

Partnerségi egyeztetés Kakucs Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában

2016.05.04. 03:23
Partnerségi egyeztetés Kakucs Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában

HÉSZ-felülvizsgálat

Tájékoztató

Kakucs Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek

(településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és mellékletei)

felülvizsgálatában és módosításában való partnerségi egyeztetésről

Kakucs Község Önkormányzata 2016 áprilisában megindította Kakucs teljes közigazgatási területére vonatkozóan a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. §-ában foglaltak szerinti egyeztetési eljárását. A településrendezési eszköz módosítása a Korm. rendelet 36. § szerinti teljes eljárás alkalmazásával történik.

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2016. (02. 26.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partner javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A partnerségi határozat célja az volt, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét, és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. § (2) és 37. § (4) alapján az előzetes tájékoztató közzétételétől számított 21. napig,

• elektronikus levélben a telepulesgazda@kakucs.hu címre küldve;

• postai úton a Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2366 Kakucs, Fő utca 20);

 

• a Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2366 Kakucs, Fő utca 20); személyesen lehet.

Címkék: