kakucs.hu
2022. december 21., szerda - 19:57
2022. december 21., szerda - 19:57 Tamás

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

Pest Megyei Roma Szervezet

 

A Pest Megyei Roma Szervezet tevékenysége

A PEST Megyei Roma Szervezet 2002. március 16.-án alakult meg. Jelenleg Pest megye egyik legaktívabb roma szervezete, amely kapcsolatot ápol a megyében megalakult roma kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, folyamatosan részt vesz a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok tagjainak szakmai felkészítésében, a pályázati forrásokról való információk közvetítésében.

Munkájával hozzájárul a megye roma kisebbségi közösségeinek társadalmi integrációjához. A PEMEROSZ fennállása óta generálja azokat a folyamatokat, melyek lehetővé teszik roma szervezetek, és kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok megjelenését a megye, különböző többcélú kistérségi társulásaiban.

Referencia projektjeink:

1.) Esélyegyenlőség a joghoz jutásban – 2002-2003:

A Soros Alapítvány által támogatott projekt célja az utazó, mozgó jogsegély szolgálat létrehozása, ennek keretében pedig a térségben élő, alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező roma közösségek esélyegyenlőségének elősegítése tájékoztatás nyújtása, mediálás, jogi tanácsadás. A jogsegély szolgálatot egy – a térségben működő – ügyvédi iroda szolgáltatásának igénybe vételével biztosítottuk, a CKÖ-k, civil szervezetek számára a helyszíni tanácsadást és a mediálást a PEMEROSZ munkatársai végezték.

2.) Felmérés készítése a Pest Megyei Önkormányzat részére a megyében élő romák lakhatósági, oktatási és gyermekvédelmi helyzetére vonatkozóan - 2002:

A kutatás a megye azon településeire vonatkozott, ahol 2002-ben megalakultak a cigány kisebbségi önkormányzatok.

3.) Felmérés a Debreceni Népegészségügyi Egyetem megbízásából Pest megyében található cigánytelepek helyzetéről - 2003:

Az országos programot a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati program előkészítéséhez, valamint a teleprehabilitásió beindításának érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.

4.) A Pest Megyei Önkormányzat Roma Program Irodájának működtetése 2003. május - 2004. május:

Az iroda a megye roma kisebbségi önkormányzatainak és civilszervezeteinek nyújtott hasznos információkat a Kormányzati programokról és a Pest Megyei Önkormányzat programjairól. A projekt keretében a PEMEROSZ több konferencia és fórumot is szervezett, továbbá 2006 októberéig ellátta a dél-pest megyei térség roma ügyi szakmai koordinálását.

5.) ROMA ÜZENETEK AZ EU-nak konferencián való részvétel - 2004. április 28.:

A Romaügyi államtitkárság által a parlament felső házában megrendezett konferencián a hét magyarországi régió roma civil képviselői közül a Közép –Magyarországi Régió képviseletére és az előadás megtartására a szervezetünket kérték fel.

6.) Nyári táborok szervezése:

- Nyolcvan halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére egyhetes hagyományőrző és életmód tábort szerveztünk a debreceni a Víg-Kend Majorban, a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium támogatásával – 2003. augusztus.

- a dabasi kistérségből 30, 10-14 éves hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek Balatongyöröki táborozásához biztosított táborozási lehetőséget az Esélyegyenlőségi minisztérium - 2004. július.

 -      2013. augusztus „Megelőzünk” projekt keretein belül 25 dabas környéki roma és nem roma középiskolás fiatal egy hetes erdei tábora Visegrád Mogyoró hegyen

 -      2014. május „Megelőzünk” projekt keretein belül 17 kakucsi felsőtagozatos roma diák és 4 dabas környéki nem roma diák táboroztatása Csillebércen

 7.) Kulturális tevékenység:

- a Kakucsi CKÖ-vel együttműködési megállapodás keretein belül közösen szerveztük meg Kakucson 2003 08. 17.-én a Megyei Roma Napot, amely jelentős kulturális eseménye és állomása volt a pest megyei és különösen a kakucsi roma közösségeknek.

 - 2004. Augusztus 13 - 14. megyei roma napok szervezése a Kakucsi CKÖ – vel közösen. A program keretében az Inárcsi önkormányzat segítségével megrendezésre került az I. PEMEROSZ Találkozó, amely számtalan folklór hagyományőrző roma együttesnek biztosított bemutatkozási és fellépési lehetőséget.

 - 2005. Augusztus 13.,  Inárcs, II. PEMEROSZ Találkozót, amely ismételten lehetőséget biztosított a színvonalas roma kultúra és a hagyományok bemutatásához. A programot az évben is a Pest Megyei Közgyűlés támogatásával, de ezúttal önállóan szerveztük meg.

 - 2006- 2013. Megyei Roma Nap megrendezése Kakucs.

8.) HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOK KARÁCSONYA:

- 2006 - 2015. Kulturális program keretében 100 szegény család számára osztottunk ajándékcsomagokat. Ezen programunkat a fenti dátumtól kezdve minden évben sikerült megrendeznünk.

9.) Pemerosz Mikulás program:

- 2008 - 2014. Kulturális program keretében 1000 szegény család gyermeke számára osztottunk mikuláscsomagokat. Ezen programunkat a fenti dátumtól kezdve minden évben sikerült megrendeznünk.

- 2015. Kakucs. 100 Hátrányos helyzetű gyermek mikulás napi programja

10.) Karitatív tevékenységeink:

-      adományok gyűjtése, és kiosztása (ruházat, cipő, játékok, tárgyak, száraz élelmiszer)

-      kegyeleti szolgáltatás – fuzionálás az elhunyt családja és a temetkezési szolgáltató között. Cél, a temetkezési szertartás költségeinek a mérséklése, vagy részletfizetési lehetőségeinek kiaknázása.

-      Szociális utaztatás: – a beteg szállítása a célkórházba kontrollra, - vagy az oktatási intézmény kérésére a gyermek szállítása a kijelölt szakbizottsághoz.

11.) Cigánytelep felszámolási projekt – Kakucs:

2008. márciusától - szeptember 30.-ig aktív konzorciumi részvétel a Kakucsi Zöldfautca 2. cigánytelep felszámolásában. A szervezet a lakhatási, a munka erőpiaci, és a szociális modulokban is aktívan részt vett!

12.) Cigánytelep felszámolási projekt II.:

2010 márciusától Konzorciumban a Kakucs Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával azon szociális bérlakások és sajáttulajdonú ingatlanok felújításának koordinálása, amelyet a „Úton vagyunk…” telepes programban épített és vásárolt a projekt alkalmával létesített a program, a kakucs zöldfa utcai cigánytelep felszámolása érdekében. A programban a Szervezet főpályázóként szerepel.

13.) Tamop 1.4.4 projekt Foglalkoztatási Paktum a dabasi kistérségben:

2010 Januártól- 2011. Október 31.-ig konzorciumi keretek között a szervezet részt vesz az ország közepe kistérség foglalkoztatási paktum projektjében.

Feladata a roma kis és közepes vállalkozók, valamint a romaszármazású munkavállalók információval történő ellátása, a munkahelyszerzés és megtartás, munkahely bővítés érdekében.

14.) Hatyaripe- Megértés projekt Tamop 5.5.:

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, mint főpályázó és konzorciumi partnerei a Pest Megyei Roma Szervezet (PEMEROSZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) sikeresen pályázott a TÁMOP–5.5.4. A-09/1 Roma és fogyatékos személyek média képzése és foglalkoztatása című pályázatára. A program lehetőséget nyújt 15 cigány/roma származású és fogyatékossággal élő álláskereső számára, hogy mozgóképgyártó szakmát (televíziós kameraman, szerkesztő) tanuljanak, majd a médiában álláshoz jussanak. Az 5 hónapos (400 órás elméleti + 400 órás gyakorlati) képzést 8 hónapos foglalkoztatás követi. A projekt során hallgatóinkat szakmához, valamint álláshoz juttatjuk, akik ezáltal képessé válnak arra, hogy részt vegyenek a célcsoportról alkotott médiakép megváltoztatásában. A programba olyan hátrányos helyzetű embereket tudunk bevonni, akik saját bevallásuk szerint cigány/roma származásúak, vagy fogyatékossággal (elsősorban mozgáskorlátozottak) élők, és akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. A programon való részvétel ingyenes.

15.) Szolidaritás egyesülettel együttműködve „Megelőzünk” bűn és áldozattáválás megelőzése projekt 2013-2014 ben:

Célcsoport: általános iskolás és középiskolás roma és nem roma diákok

-      előadások szervezése a drogprevenció kérdéskörében

-      előadások szervezése a facebook veszélyforrásairól

-      előadások az áldozattá válásról

-      táborszervezése

-      szabadidős tevékenység megszervezése

16.) Prevencióval a szélsőségek ellen projekt 2013-2015:

Pest megye vonatkozásában a szélsőséges önkényt generáló gárda és klónszervezeteinek megjelenését megelőző lépések szorgalmazás a roma közösségek és a rendvédelmi hatóságok, civilek, és önkormányzatok között.

Célunk ezekhez a preventív lépésekhez mankó, hálózat kiépítése.

A pest megyei 13 rendőrkapitányság illetékességi területén végeztünk szakmai értekezleteket, ahol amódszertani füzetünket ajánlottuk ki, és hálózatot építettünk ki, a rendőrség, a helyi roma közösség bevonásával.

Ø értekezletek szervezése

Ø módszertani füzet megjelentetése, „mit kell tenned egy esetleges gárdavonulás alkalmával?”

17.) Kiscsillag program kakucson 2015. Februártól:

Tanoda jelleggel, játszva és szórakozva személyiségfejlesztünk a kézművesség, a fazekasság, és a színjátszás eszközeivel. Cél, a roma és nem roma felsőtagozatos hátrányos helyzetű diákok személyiségfejlesztése, közösségfejlesztése, melynek konklúziója a tudatos iskolaválasztás, jövőkép. Felkészítés a szak és középiskolára!