kakucs.hu
2022. december 21., szerda - 21:35
2022. december 21., szerda - 21:35 Tamás

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

Sport- és Ifjúsági Bizottság

Sport- és Ifjúsági Bizottság: 

              Elnöke:                                               Balogh Ágnes

            Képviselő tagja:                                 Kloczka Mihály

            Képviselő tagja:                                 Nagy Pál

            Nem képviselő tagja:                         Csernák Andrea

            Nem képviselő tagja:                         Horváth Zoltán

Tanácskozási jogú meghívott:           Faragó Erika

Tanácskozási jogú meghívott:           Roskóné Erős Mária

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság feladat- és hatásköre 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság alapvető feladata a sport és az ifjúság ügyeinek koordinálása, koncepciók kidolgozása.

A Bizottság továbbá:

  1. Jelentést, beszámolót vitat meg a sportcélú intézmények munkájáról.
  2. Koncepciót dolgoz ki a település sportéletének fejlesztésére, színesítésére.
  3. Kapcsolatot tart a település sportköreivel, sportegyesületeivel, szakosztályaival.
  4. A község ifjúsági és sportéletével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi.
  5. Kidolgozza a település sportlétesítményeinek használati rendjét.
  6. Véleményezi

fa) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ifjúsági és sportkérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,

fb) a település ifjúsági és sportprogramjait, az Önkormányzat költségvetésének ifjúsági és sportügyekkel összefüggő részét,

fc) az ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat,

  1. Feltárja és egyezteti az ifjúsággal és sporttal összefüggő községi érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel.
  2. Segíti az ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.
  3. Közreműködik az ifjúsági és sportrendezvények előkészítésében.
  4. Koncepciót dolgoz ki az ifjúsággal kapcsolatos jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokra, vizsgálja azok megvalósulását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.